U smluv se sjednanou individuální cenou za komoditu, je ceník vždy součástí Smlouvy o sdružených službách dodávky dané komodity

Pro cenové kalkulace nebo sjednání individuální ceny

nás neváhejte kontaktovat

577 70 07 08 | kontakt@enbezo.cz

ARCHIV DOKUMENTŮ

2023

Informace k zastropování cen energií

Vláda ČR vydala na začátku října 2022 nařízení o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Vláda tak stanovila maximální ceny plynu a elektřiny pro určité skupiny zákazníků (tzv. cenový strop).

Nařízení vlády tak stanovuje maximální obchodní jednotkovou cenu plynu od 1. ledna 2023 na úrovni 3,025 Kč/kWh (3 025 Kč/MWh) + měsíční platbu v maximální výši 157,30 Kč/měsíc. U elektřiny je maximální obchodní jednotková cena od 1. ledna 2023 stanovena na úrovni 6,05 Kč/kWh (6 050 Kč/MWh) + měsíční platbu v max. výši 157,30 Kč/měsíc. Jedná se o obchodní část ceny, ke které se navíc připočítávají ceny regulované, tj. státem stanovené ceny za distribuci a další poplatky. Uvedené částky jsou včetně DPH.

Zákazníky, kterých se zastropování cen energií dotkne, budeme informovat a v souvislosti s tím jim také aktualizujeme jejich rozpisy záloh.

UPOZORNĚNÍ: V cenících je uvedena reálná cena, tedy takto by vypadala bez zastropování. Reálně účtovaná cena za rok 2023 bude ale v souladu s nařízením vlády o zastropování.